Miniportréty dalších devíti kandidátů

Sakura má sestavenou kompletní kandidátku a v těchto dnech ji ladí se STANem. Letos kandidujeme s jejich podporou. Starosty a nezávislé máme za velmi slušné politické uskupení lidí, za kterými je vidět kus práce. To mají, troufám si říct, s námi společné.

Dnes představujeme dalších devět kandidátů.

Jitka Klinkerová (53) 

Jitka je stavební inženýrka, milovnice orientačního běhu, vedoucí tomíků – orienťáků. Je činná ve sdružení Roztoč. Co více si přát?

 

 

Marie Dittrichová (79)

Energická a čilá, bezpartijní penzistka, která je jednou z hybatelek Svazu postižených civilizačními chorobami. Tento spolek jeden čas také vedla. Práci pro seniorní občany Roztok a Žalova věnuje hodně času. Pracuje v sociální komisi.

 

Tomáš Jelínek (41)

Počítačový lingvista. V Roztokách žije kratší dobu. S rodinou se rád účastní roztočích a jiných povedených akcí v naší obci a živě se zajímá o komunální dění.

 

Tomáš Bazala (32)

Jedna z nových tváří naší kandidátky. Pracuje jako projektový manažer v občanském vzdělávání ve sdružení Agora. Rád cestuje a čile se zajímá o komunální dění v Roztokách.

 

Zlatica Dobošová (72)

Kdo by neznal Zlatku?! Restaurátorka, dobrá duše žalovska, setrvalá pečovatelka o Levý Hradec, bývalá zastupitelka. Zlatka je majitelkou nejkrásnějšího plotu v Roztokách a za ním – stáda oveček.

 

Aleš Hlaváč (31)

Mladá tvář kandidátky, roztocký rodák, někdejší tomík a nadšený vodák. Pracuje jako nákupčí autodílů a vedle péče o manželku a malého potomka se zajímá o komunální dění.

 

Ondřej Lukáš (47)

Patří k novějším tvářím Sakury, zajímá se o politiku a komunitní plánování. Při poměrně náročném dohadování obce s developery pomohl tím, že nás propojil se znalcem stavebního práva Ondřejem Tošnerem – a díky tomu bylo město v jednání s některými developery silnější v kramflecích.

Martin Daníček (33)

Původem z České Lípy, do Roztok před několika lety šťastně přiženěn. Zvěrolékař s půvabnou ženou a dvěma dětmi se zajímá o vše roztocké…

 

Vojtěch Balík (71)

Dlouholetý ředitel pražské Národní knihovny, filolog a výzkumný pracovník byl v uplynulých osmi letech platným členem městské kulturní komise. Je autorem nápadu, aby ulice Roztok a Žalova byly opatřeny vysvětlujícími smaltovými tabulkami přibližujícími životy slavných osobností.

Mini portréty prvních šesti kandidátů

Přidáváme mini portréty prvních šesti kandidátů. Mini portréty dalších kandidátů přidáme v blízké době.

Tomáš Novotný (52)

Stávající místostarosta, dlouholetý zastupitel. Původní profesí učitel, pracuje v Asociaci turistických oddílů mládeže.

 

 

Michal Hadraba (41)

Zastupitel, šéf stavební komise. Angažuje se v problematice regulačních plánů a vyjednáváních s developery.

 

 

Jaroslav Kubečka (67)

Radní, sociolog na penzi. Pracuji ve stavební komisi a ve finančním výboru.
Chtěl bych spoluvytvářet přátelské a profesionální prostředí, které přiláká tvořivé roztocké osobnosti k práci ve prospěch našeho města jako příjemného místa pro život. Chci taky usilovat o dokončení toho, co již bylo nastartováno ve spolupráci s Magistrátem hl. m. Prahy, Středočeským krajem a Asociací měst pro cyklisty: zpracování projektu a vlastní realizaci cyklostezky podél Vltavy až k sedleckému přívozu.

Zuzana Sýkorová (42)

Ředitelka lesní mateřské školky. Činná v oblasti školství, volnočasových aktivit a všeho, co souvisí s lesem a přírodou.

Postižená školstvím v rodině po několik generací:-).
Spolupracuji se ZŠ Husinec – Řež a přijde mi správné pomoci v této oblasti nejen za vodou, ale i místě, kde žiji.

Stanislav Boloňský (69)

Výtvarník a pedagog, bývalý starosta Roztok. Zajímá se o regionální historii a politiku.

 

 

Pavel Frydrych (25)

Student sociální geografie na přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. Vedoucí turistického oddílu Draci.
Zajímám se o ochranu životního prostředí, územní rozvoj.
Kandiduji, protože si myslím, že mladí lidé by se měli v politice angažovat a záleží mi na městě, ve kterém od narození žiji.
Pro mě, jako obyvatele dolních Roztok, je důležité, aby i dole bylo příjemné trávit volný čas, proto bych rád prosadil revitalizaci hřiště v Tichém údolí a dalších veřejných prostor.

Jak dlouho bude ještě rozkopaná Masarykova ulice?

Firma pokládající optické kabely dostala prodloužení do 20. května – do neděle. Její zástupce dnes přísahal, že termín dodrží a že 21. bude zadlážděno. V dalším týdnu přislíbili zaasfaltovat porušené části ulic. Jako bonus za prodlevy s nimi pan Goll z radnice vyjednal narovnání obrubníků a vylepšení vjezdových míst k jednotlivým panelovým domům. Mějme tedy prosím ještě trochu trpělivosti.

Tomáš Novotný

(Odraz, 06/2018)

Přechod pro chodce je poměrně nezajímavá věc. Nikoli na krajské komunikaci, která vede skrz naši obec.

Na Panenské nad Tescem, bráno od Roztok, měl být už dávno a obyvatelé tamní lokality po něm oprávněně volali. Před pár lety na ně jeden z bývalých úředníků našeho města neměl čas a odmítl se věcí zabývat, přestože přebíhání místa jen „na rozhlédnutí“ nebylo bezpečné.

Přechod ale už máme, sláva. Budoval se dost dlouho, ještě déle ale trvalo, než jsme získali všechna razítka a povolení. Deset měsíců papírové války. Bez nich bychom se do stavby samo sebou nemohli pustit. Místo určila policie, má k tomu své metody. Za trpělivost a součinnost při tomto počinu děkuji šéfovi správy města Petru Skřivanovi i realizační firmě.

Tomáš Novotný

(Odraz, 06/2018)

Opravená fasáda radnice

Po loňském zjištění, že krov radnice není v optimálním stavu (napadení tesaříkem) zajistili radní Z. Richter se zastupitelem P. Flekem příslušného experta. Následně byla vyklizena půda a přemístěn archiv radnice, který trámy nadměrně zatěžoval. Akci „ fasáda“ rozhýbali pánové místostarosta Tomáš Novotný a radní Z. Richter – a bylo už načase, stávající omšelá omítka
dělala ostudu. K opravě fasády jsme přistoupili před několika týdny a dnes už budova městského úřadu vypadá k světu.

Co čeká prostory radnice během dalšího půl roku? Rekonstrukce kanceláří správy rozvoje města, vylepšit by se měl i poněkud muzeální vzhled stavebního úřadu. Pak by měla následovat úvaha o tom, jak radnici v budoucnu rozšířit. Pracovní prostory v ní jsou stísněné, několik osob najednou sdílí poměrně malé kanceláře, ve kterých nemají dostatek prostoru pro svoje –
dnes zpravidla rozsáhlé a administrativně náročné – agendy. Tento stav již neodpovídá současným standardům a nárokům, jež jsou na zaměstnance kladeny. Je to jeden z naléhavých úkolů dalšího volebního období.

Jaroslav Kubečka

(Odraz, 06/2018)

SAKURA jde do voleb

Vážení spoluobčané, naše tradiční volební uskupení se bude o Vaši přízeň ucházet i tentokrát. V říjnových komunálních volbách pro volební období 2018 – 2021 Vás oslovíme s prosbou o podporu – a Váš hlas! Sakura existuje v Roztokách právě třicet let. Před listopadem 1989 ve formě občanského sdružení (tehdy Českého svazu ochránců přírody) založeného Stanislavem Boloňským a Tomášem Novotným.

V 90. letech jsme se překlopili do volebního sdružení a pod stejným názvem a z částečně stejnými tvářemi pracujeme pro Roztoky a Žalov dodnes.

Naše tváře? Letošní kandidátku povedou do voleb současný místostarosta Tomáš Novotný, šéf stavební komise, zastupitel a cyklista Michal Hadraba, radní Slávek Kubečka a náčelnice populární lesní školky Zuzana Sýkorová. Novou, mladou tváří je student, vedoucí tábornického oddílu Draci Pavel Frydrych, na kandidátce je i znalec roztocké historie, výtvarník Stanislav Boloňský, restaurátorka Zlata Dobošová

Celý příspěvek

Poděkování voličům

Vážení přátelé, chtěli bychom poděkovat všem, kteří přišli k letošním volbám do městského zastupitelstva a zejména těm, kteří v těchto volbách podpořili naše kandidáty. Díky Vám jsme obhájili stejný počet kandidátů jako v zastupitelstvu minulém, tj. 3. Jinak byly letošní volby plné překvapení – dlouhodobý leader voleb – ODS – poklesl na pouhé dva mandáty, naopak velký úspěch slavila TOP 09. 9 mandátů (všimněte si shody s názvem J), věru, nečekali ani oni sami. Též strana zelených velmi posílila – na 4 mandáty. Oběma gratulujeme. Asi největším úspěchem letošních voleb je fakt, že do zastupitelstva tentokrát, zdá se, nepronikli populističtí kandidáti, kteří zbytečně rozpoutávají vášně a nekonečné diskuze a tím víceméně jednání zastupitelstva blokují. Jsme si vědomi této neskutečné výhody a pokusíme se jí využít na to, abychom prosadili co nejvíce pozitivního pro občany našeho města. Gratulujeme též panu Hukovi a Caltovi, kteří slavili velký úspěch uvnitř své strany a dostali se do zastupitelstva i z nižších příček stranických kandidátek. Je vidět, že občané Roztok dovedou ocenit pracovitost a poctivost.

Zastupitelé za Sakuru

Tomáš Novotný

Jaroslav Kubečka

Michal Hadraba

Předmluva Tomáše Novotného

Vážení voliči a příznivci sdružení Sakura,

s blížícími se komunálními volbami pociťujeme potřebu oživit náš web. S větší intenzitou Vám budeme proto na webových stránkách představovat naše názory na komunální politiku, praktické postupy i zamyšlení, jak by Roztoky mohly vypadat do budoucna.
Včas také představíme náš volební program.
Zveřejňujeme články našich členů či sympatizantů, které vyšly v Odrazu či byly publikovány v el. médiích – vždy však se souhlasem autorů.

Tomáš Novotný