Jak dlouho bude ještě rozkopaná Masarykova ulice?

Firma pokládající optické kabely dostala prodloužení do 20. května – do neděle. Její zástupce dnes přísahal, že termín dodrží a že 21. bude zadlážděno. V dalším týdnu přislíbili zaasfaltovat porušené části ulic. Jako bonus za prodlevy s nimi pan Goll z radnice vyjednal narovnání obrubníků a vylepšení vjezdových míst k jednotlivým panelovým domům. Mějme tedy prosím ještě trochu trpělivosti.

Tomáš Novotný

(Odraz, 06/2018)