Opravená fasáda radnice

Po loňském zjištění, že krov radnice není v optimálním stavu (napadení tesaříkem) zajistili radní Z. Richter se zastupitelem P. Flekem příslušného experta. Následně byla vyklizena půda a přemístěn archiv radnice, který trámy nadměrně zatěžoval. Akci „ fasáda“ rozhýbali pánové místostarosta Tomáš Novotný a radní Z. Richter – a bylo už načase, stávající omšelá omítka
dělala ostudu. K opravě fasády jsme přistoupili před několika týdny a dnes už budova městského úřadu vypadá k světu.

Co čeká prostory radnice během dalšího půl roku? Rekonstrukce kanceláří správy rozvoje města, vylepšit by se měl i poněkud muzeální vzhled stavebního úřadu. Pak by měla následovat úvaha o tom, jak radnici v budoucnu rozšířit. Pracovní prostory v ní jsou stísněné, několik osob najednou sdílí poměrně malé kanceláře, ve kterých nemají dostatek prostoru pro svoje –
dnes zpravidla rozsáhlé a administrativně náročné – agendy. Tento stav již neodpovídá současným standardům a nárokům, jež jsou na zaměstnance kladeny. Je to jeden z naléhavých úkolů dalšího volebního období.

Jaroslav Kubečka

(Odraz, 06/2018)